วันจันทร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555

ชมรมโรงเรียนขนาดเล็ก ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ๒๕๕๕

วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕ ชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการบริหารชมรม เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น