วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรวมแบบคละระดับในโรงเรียนขนาดเล็ก

ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2555  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา และโรงเรียนบ้านหนองยาว เป็นตัวแทนโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป.สร.3 เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรวมแบบคละระดับ ร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็กสังกัด สพป.สร.1 และ 2 เขตละ 3 โรงเรียนรวม 9 โรง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น