วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

ชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.สร.3


วัตถุประสงค์ของชมรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก สพป.สุรินทร์ เขต ๓
l๑.เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
 l๒.เพื่อส่งเสริม พัฒนาบุคลากรในทุกด้าน
๓.เพื่อส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็ก
๔.เพื่อเป็นศูนย์รวมในการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานทางวิชาการและการบริหารการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น